Archiwum kategorii: relacje

Przejmujące kazanie apb Rysia

 

Abp Ryś w kazaniu do kapłanów poruszył temat przestępstw pedofilii popełnianych przez osoby duchowne. Powiedział, że do tej pory zebrano informacje o 10 osobach poszkodowanych wskutek takich przestępstw, że popełniło je czterech winowajców, którzy ponieśli kary cywilne i kościelne za swoje czyny. Następnie odwołując się do wizji św. siostry Faustyny przytoczył, to co widziała i zapisała w swoim dzienniczku na temat biczowania Pana Jezusa:

12:20

„A przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice i najwyżsi dostojnicy kościoła, co mnie bardzo zdziwiło”.

Dalej biskup prowadził rozważanie na kanwie przypowieści o synu marnotrawnym. Nakreślił porównanie, że kapłani są jednocześnie tym młodszym marnotrawnym synem jak i tym starszym, który został w domu. Ten młodszy stracił wszystko. Ten starszy (presbiteros) obraził się i uważając się za lepszego nie chciał wejść do domu i oskarżał młodszego. Ale oddać warto głos biskupowi, który mówi o księżach tak:

17:00

Otrzymaliśmy wielkie dary Boga, do których nie mieliśmy prawa. Nikt z nas na nie nie zasłużył. I te wielkie dary Boga, jak ów młodszy syn z przypowieści, roztrwoniliśmy. Roztrwoniliśmy. Tak jak on, dla chwili, dla momentu. Tylko tu i teraz się liczy. (…) Roztrwoniliśmy swoje powołanie. Mieliśmy prowadzić ludzi do Boga, a ich zgorszyliśmy. Roztrwoniliśmy charyzmat celibatu. Ta cała debata, która wszędzie dookoła się rozlega, jest naszą winą. Sprowadziliśmy celibat do uciążliwego prawa. Roztrwaniając łaskę, która jest w nim ukryta, charyzmat boży. Roztrwoniliśmy orędzie, które zostało nam zawierzone.

Wszyscy jak tu jesteśmy, jesteśmy przekonani, że nie ma lepszej nowiny, o ludzkiej miłości, o ludzkiej także seksualności, o życiu erotycznym, nie ma lepszej nowiny niż Ewangelia. (…) Kto nas dzisiaj traktuje poważnie, gdy chcemy mówić o życiu erotycznym? Kto nas potraktuje poważnie, po tych nadużyciach? Po tym co my sami zrobiliśmy z ludzką erotyką.

Roztrwoniliśmy autorytet. Roztrwoniliśmy wiarygodność. I tak jak ten młody, próbujemy rozwiązań, które są niepełne, które się nie trzymają bożej logiki. Są jakąś próbą ratowania siebie, ale nie odbudowania swojej godności synowskiej: „Pójdę, będę u mojego ojca najemnikiem”.

I dalej ksiądz biskup pyta o kapłanów i ich wzajemne relacje życiowe 25:00:

Co nas łączy? Jaka jest nasza współodpowiedzialność za siebie nawzajem? Co to jest za miłość, której nie stać na słowo upomnienia? Co to jest za miłość, której nie stać na słowo zapytania? Co to jest za miłość? Jaka to jest miłość między nami? Jakie braterstwo, jakie więzi?

Odpowiedzialność jest wspólna. Moja jest pierwsza. Każdego z nas, potem, po kolei. (…) Współodpowiedzialność jest i w dobru i w złu. Współodpowiedzialność. W tej współodpowiedzialności, chcę powiedzieć w swoim imieniu i w imieniu was wszystkich, chcę powiedzieć każdej z tych dziesięciu osób: Przepraszam.

Klerykalizm jest postawieniem kościoła na głowie. Godność w kościele bierze się z chrztu.

——————————–

I tyle biskup Ryś. Przejmujące i piękne kazanie, warto obejrzeć zamiast czytania blogów czy oglądania filmów. Pozostają jednak pytania, czy pojęcie współodpowiedzialności, nie zostało rozciągnięte zbyt daleko. Czy nie ma kapłanów heroicznych? Poświęcających swoje życie i żyjących tym, co głoszą? A jeśli są, to czy oni też są odpowiedzialni za zło pedofilii?

Pierwsze rozumienie współodpowiedzialności wydaje się naturalne, odpowiadamy za swoich bliskich. Za ich napominanie. Za pomaganie im w trudnościach „Jedni drugich ciężary noście”. Odpowiadamy, gdyśmy WIEDZIELI, ale nic nie uczynili. Wtedy tak. Ale odpowiedzialność rozumiana jako wina, w chrześcijaństwie i w naszej  cywilizacji zdaje się mieć charakter INDYWIDUALNY. Nie ma winy grupowej. Nie odpowiadamy za grzechy ojców naszych, ani nieznanych nam ludzi, ani nawet znanych, na których nie mieliśmy wpływu. Odpowiadamy za SWOJE czyny, a nie za czyjeś. Więc takie rozciąganie odpowiedzialności rozumianej jako wina na wszystkich księży wydaje się iść być może zbyt daleko.

Może warto było w kierunku przeciwnym. W miejsce deklarowania winy wszystkich i przepraszania w imieniu wszystkich, może należało wskazać tych właśnie, co wiedzieli, a nic nie robili. Tych konkretnie, co byli przełożonymi, a ukrywali, czyny i zdarzenia ohydne. Wtedy, ich wskazać, jakoś ukarać i dać im możliwość powrotu. Powrotu do ludzi, powrotu do Boga, powrotu do prawdy i miłości. A tak, w to miejsce, mamy rozciąganie odpowiedzialności na wszystkich, także niewinnych w tej konkretnej sprawie, bo przecież i tacy są.

Kazanie księdza biskupa jest niezwykle poruszające i celem jego jest dotarcie do kapłanów. Jakieś ich poruszenie. Jest „wołaniem na puszczy”, może momentami krzykiem rozpaczy. Jest wyjątkowe. Ale pamiętać należy o ziemi, o prawidłach rządzących ludzkimi postawami. Więc po wyznaniu winy i wyrażeniu żalu, przyjdzie pora na pokutę i wtedy na … zadośćuczynienie, które odbędzie się w wymiarze tego świata. Przepraszanie ogólne, ofiarom chyba nie wiele daje. Daje za to paliwa, do tego, by obraz instytucji kościoła malować w ciemnych barwach. Bo przecież „wszyscy” się splamili, wszyscy zaniedbali, wszyscy są odpowiedzialni, zwłaszcza, że tych u góry odpowiedzialnych, jakoś… nadal nie widać.

Wypada mieć nadzieję, że przesłanie księdza biskupa trafi do serc kapłanów. Że ludzie nie wezmą na serio słów o tym, że „roztrwoniliśmy powołanie” wypowiadanych przez biskupa diecezji łódzkiej. Bo to by znaczyło, że on to powołanie roztrwonił. Trzeba rozumieć jego słowa jako formę alegorii, formę potrząśnięcia zaciśniętymi na własnym ego umysłami księży. Takiego potrząśnięcia, które bywa – potrafi przebudzić człowieka.

Całość kazania:

 

 

———————————————————————-

ps. Pytanie jak odebrać słowa ojca Ludwika Wiśniewskiego, który mówi tak: „Ośmielam się powiedzieć to, co wielu ludzi boi się powiedzieć głośno: biskupi, którzy ukrywali straszne przestępstwo, przenosząc z miejsca na miejsce księży pedofilów, powinni

Judaizm kontra katolicyzm czyli debata rabina z biskupem

image

To wszystko przez facebook. Znajomi kliknęli „zainteresowany” na zdarzeniu „Debata dwóch ambon”, więc i mnie się to zdarzenie pokazało. Moje miasto. Niedaleko. Znośna godzina. Potem przyszły przypomnienia, więc wieczorem się wybrałem. Właściwie niezdecydowany i z rezerwą.

Rabin mówił o mesjaszu. Ale spóźniłem się z pięć minut, więc to właśnie był koniec tego wątku. Kościół dominikanów na Złotej pełny. Niemal w środku nawy głównej, na wysokości ok 2 metrów, dwie ambony po przeciwnych stronach. Rabin w jakimś czarnym chałacie i dziwacznie wyglądającym nakryciu głowy.

– Bo co to znaczy czas? Co to jest przeszłość? Co to przyszłość? Dla Boga nie ma przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Dla niego wszystko jest naraz. I chodzi o to, żeby tak właśnie żyć. Żeby spróbować choć przez godzinę, żyć tak jak Pan Bóg – tłumaczył rabin.

Od razu zauważyłem „ten” sposób mówienia. Znałem go tylko z filmów i myślałem, że filmowy. Ale nie. Oni tak naprawdę mówią 🙂

– A taki słoń. Ile słoń żyje? – dopytywała czarna sylwetka z ambony położonej po prawej stronie. Rabin pochylił się w dół w stronę publiczności: – No ile słoń żyje? Ile? Siedemdziesiąt? On sto lat żyje! A może sto dwadzieścia? A motyl? Ile żyje motyl? – znów przez barierkę rabin wygląda do publiczności i szuka odpowiedzi. – Dwa tygodnie? E nie… chyba dłużej.

– Ale to nie ważne ile lat żyje słoń, a ile motyl, bo oba żyją tyle samo, całe swoje życie. Ten motyl, to tak szybko – tu rabin zaczął wymachiwać nieco ramionami – macha tymi skrzydłami, to on szybko żyje, a słoń? A słoń to powoli. Ale żyją tyle samo. I chodzi o to, żeby żyć w każdym momencie swojego życia.

– Bo tak naprawdę to wszyscy żyjemy i szukamy. Czego szukamy? Czego szukamy w tym swoim życiu? Wieczności szukamy. My w judaizmie, to nie szukamy wieczności teraz. Teraz to dla człowieka jest urodzić się i śmierć. A w chrześcijaństwie inaczej. Ale to jest tak, że my i chrześcijanie to mamy ten sam towar do zaoferowania. To czego ludzie szukają. Ja oczywiście mam taki swój mały kramik, a ksiądz biskup – tu rabin patrzy przez chwilę w milczeniu w kierunku biskupa – no to taki… supermarket.

Oklaski.

Ksiądz biskup Ryś, rozpoczął o czasie bardzo mądrze. I mówił dostojnie i teologicznie. Że pełnia czasu. Że przed Chrystusem i po Chrystusie. Że czas się wypełnił. Że raz Piśmie Świętym jest czas jako chronos, a raz jako kairos. I raz oznacza to czas historyczny, a raz moment. I, że ten czas się wypełnił. Więc jednak czekamy. I że pełnia, a on się wypełnił. I się wypełnił, bo przyszedł Chrystus.

Też oklaski.

– To może obaj teraz goście zajmą miejsca na swoich ambonach będą pytać i rozmawiać ze sobą nawzajem – zaproponował profesjonalnie prowadzący spotkanie zakonnik.

– To ja mam do pana takie pytanie – zwrócił się do biskupa rabin, po dłuższych uprzejmościach wzajemnych, mających rozstrzygnąć kto ma zacząć. Ale dlaczego do „pana”? Dlaczego nie do „biskupa”? Czy rabin nie wie, że ks. Ryś jest biskupem? Czy nie jest uprzejmością i kulturą zwracać się do osób pełniących jakieś funkcje poprzez używanie określeń tych funkcji? Słowo „pan” zabrzmiało jakoś dziwnie, ale rabin się go trzymał.

Dyskusja zeszła na tematy, czy Chrześcijanie mają jakieś zadanie w przyspieszaniu przyjścia ponownego Jesusa. Pewnie jakieś mają, jest nawet o tym wzmianka w Piśmie świętym, ale czy to naprawdę ważne?

– No bo my w judaizmie, to nie wyznajemy grzechów tak jak wy. Nie mówimy „moja wina”, tylko jak mówimy, to mówimy „nasza wina”. No bo to jest wina moja i trochę Pana Boga – tłumaczył rabin, uśmiechając się przy tym. – No bo On jakby chciał, to by nie dopuścił, żebym ja zgrzeszył. A jak zgrzeszyłem, to znaczy, że On też ma w tym jakiś swój udział. To jest nasza wina, a nie tylko moja. – Publiczność reagowała zrozumiałym rozbawieniem. – Bo ja w ogóle nie rozumiem tego waszego rozpamiętywania się w winie i w grzechach. To tak jakby, sobie ręce niepotrzebnie dodatkowo brudzić.

– Ale my wcale tego nie rozpamiętujemy – zaoponował z ambony z lewej ksiądz biskup.

– A to przepraszam, miałem taki przesąd – usprawiedliwił się rabin z kąśliwym uśmiechem.

– No to właśnie po to są debaty, żeby prostować takie przesądy – włączył się prowadzący.

Pytania publiczności rozpoczął rektor KUL ks. Szostek. Prowadzący od razu uspokoił publiczność, która wyciągała w górę ręce, rwąc się do zadawania pytań (prawdę mówiąc to i ja miałem jedno) stwierdzając, że głosu to on będzie udzielał, i że wyciągnie rąk nie wystarczy.

Pytania księdza Szostka ani odpowiedzi na nie nie pamiętam, więc chyba były mądre i intelektualne. Takie intelektualne „mądrości” mają dziwną tendencję do wypadania drugim uchem. Pierwsze pytanie publiczności zajęło zgłaszającemu je mężczyźnie chyba z pięć minut i szczęściem żaden z zaproszonych na nie nie odpowiedział, bo nie miało to większego sensu. Rabin od razu zepchnął na biskupa. Biskup z uprzejmości odniósł się ponownie do pytania ks. Szostka.

– A co to jest wieczność? – zapytała rabina absolwentka KUL, Agnieszka.

– Ludzie to używają takie słowa. Miłość, sprawiedliwość, wieczność. O miłości to już napisali całą bibliotekę, żeby o niej opowiedzieć. I można tak mówić i mówić. Ale co to jest? Czy można powiedzieć, co to jest miłość? Miłość to kochać – tu rabin wykonał gest obejmowania – to każdy wie. To co ty chcesz, definicję wieczności? A jakie to ma znaczenie?

Następne pytanie do Rabina było o to, czy Bóg jest osobą i odpowiedział podobnie jak na to, o wieczność. Że u nich, to każdy rabin może nauczać po swojemu. To u jednego Bóg będzie kosmosem, u drugiego rabina osobą, u trzeciego jeszcze jakoś inaczej. To co ciekawe, to że po dłuższej odpowiedzi, rabin czasem ponownie zwracał się do pytającej osoby, pamiętając jej imię.

Ksiądz biskup zwrócił  uwagę, że od rabinów wiele się można nauczyć. On na przykład dowiedział się, że Izaak, gdy Abraham chciał go złożyć w ofierze, wcale nie był młodym chłopcem, jak go przedstawia ikonografia katolicka. Izaak miał wtedy czterdzieści lat i był mężczyzną w rozkwicie sił. Abraham miał z kolei lat już sto i w żadnym przypadku nie mógł po prostu związać Izaaka i złożyć go w ofierze, bo fizycznie było to niemożliwe. Więc Izaak musiał się zgodzić na to wszystko.

Na koniec rabin wrócił do pytania o Boga.

– Widzisz, pewien cadyk z Leżajska, Elimelech… Wiesz… tu – wskazał palcem wyimaginowane miejsce – jest Częstochowa, to dla was, a tu – przesunął palec – Leżajsk, to dla nas. No więc ten cadyk, jak już umierał, to na pytanie, co będzie po śmierci, odpowiedział tak. Wówczas Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba zapyta mnie, kim byłem. Ale nie zapyta mnie, czy byłeś Abahamem, Izaakiem czy Jakubem. On mnie zapyta, czy byłeś Elimelechem. Bo to jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba i Elimelecha. No więc zdać sprawę będzie trzeba z tego, czy byliśmy sobą. Abraham Abrahamem, Izaak Izaakiem, no i Elimelech Elimelechem, a nie kim innym. Bo to jest Bóg taki trochę prywatny, także i mój.

Prezydent miasta, nieco blady przed wyborami, a przecież właśnie lato było, sprawnie i chyba rzeczowo pochwalił debatę i dyskutujących. Na koniec Symcha Keller zaśpiewał psalm, zdaje mi się 130, ale nie mam pewności, i był to śpiew jak to się mówi „z górnej półki”. Ksiądz biskup pobłogosławił i padło jeszcze zaproszenie na lampkę wina, ale nikogo nie znałem, to zabrałem się do domu.

Czy warto było obejrzeć? Tak. Bo to na żywo, a nie z youtube. Bo było ciekawie. Kto wygrał? Myślę, że rabin był nieco sprawniejszy intelektualnie, pokazywał luz i poczucie humoru, nie stroniąc jednak całkiem od elementów mistycznych. Te jednak wyrażane inaczej niż u nas. Najpierw realnymi dosłownymi odniesieniami, a potem wskazaniem na rzeczywistość bez jej nazywania. Ksiądz biskup sprawiał wrażenie połączenia intelektualizmu z odniesieniami do doktryny. Był poważniejszy, stonowany i uprzejmiejszy. Ale czy to „działa”? Nie wiem. Zdecydowanie brak pewnej lekkości i właśnie poczucia humoru. Przewidywalność. Odpowiedzi księdza biskupa były poprawne i „okrągłe”. Odpowiedzi rabina niespodziewane, czasem ich unikał, poparte anegdotami i historyjkami. Te pierwsze bardziej dostojne i „uczone”, te drugie bardziej praktyczne i udzielane językiem pojęć potocznych.

Tuż za wyjściem dało się zauważyć grupkę kilku policjantów prowadzących, chyba z braku zajęcia podczas czekania, jakieś rozmowy. Kto wie, może debatowali o wieczności? Stare Miasto jak zwykle piękne i różnorasowe. Noc ciepła była. Moje pytanie, którego nie zadałem było takie: Czy zamierza biskup/rabin nawracać swojego adwersarza na swoją wiarę, a jeśli „nie”, to dlaczego?

Jeśli nie zamierza nawracać adwersarza na swoją wiarę, to czy to znaczy, że w innej religii też się można zbawić, a nie pójść do piekła? Bo jeśli w tej innej religii nie można się zbawić i jeśli byłaby to droga na wieczne zatracenie, to rezygnacja z próby nawrócenia takiej osoby, byłaby… odmową pomocy w jej ratunku. No i jeśli jednak „nie nawracać”, to jakie znaczenie mają różnice w sprawach wierzeń i moralność pomiędzy religiami? Bo jeśli można się zbawić i tu, i tam, a nie pójść do piekła, to przestrzeganie tych zasad, które religie różnią, wcale nie jest  absolutnie konieczne. Niezbędne byłyby wtedy ogóle reguły, co do których się zgadzamy, nie kłam, nie krzywdź, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe, kochaj, ufaj Bogu. Więc jak? Nawracać czy nie? I co z tego wynika.

————————————————————————–
Przytoczenia z pamięci, nie z zapisu dźwięku. Mam nadzieję, że pomimo ewentualnych drobnych różnic wiernie oddają wypowiedzi uczestników.

Opinie o mojej książce, którą można kupić w wydawnictwie Gaudium, albo pobrać: [LINK]